Janis Joplin

Vrijheid…

Drugs, seks en rock-‘n’-roll
Toverden vrijheid in een eenzame ziel
Vragende ogen bleven vragen
Roepende lust bleef roepen
Muziek werd rauw

Een icoon omsloot eenzaamheid
Licht bescheen een zoekende
Sterren verlichtten vertwijfeling
Aanbidding was machteloos
Overvolle zalen verblindden

Brandende hartstocht
Werd gedoofd door obsessie
Een vrije geest
Opgesloten in het woord revolutie
Ongrijpbaar en onbegrepen
Zocht zelve verlichting

…in de dood

Hemelgewelf

De schrijver schrijft
Het boek over ware liefde
Afgezonderd van alles
Ontmoet hij haar
In Hemelgewelf

Elk hoofdstuk brengt hem
Dichter bij het einde
Dat hij niet kan beschrijven
De afloop is oeverloos
In Hemelgewelf

Hij weet waar het ooit begon
Het eerste woord kwam 
Voort uit haar adem
Hemelse klanken wervelde
In Hemelgewelf

Elke dag ziet hij haar
Verheven aanschijn
Om met teugelloze inspiratie
Verder te schrijven
Aan Hemelgewelf

Hij wacht geduldig
Op het moment dat
Werkelijkheid en fictie
Zich verbinden in 
De echt

In Hemelgewelf

Week van de Poëzie 2019

In de Boekhandel
Zij zoekt bij liefdesgedichten
Maar de dichter kan
De gaten in haar hart 
Niet dichten

In de Boekhandel
Hij zoekt gedichten 
Met satire en spot
Ondanks het spotten 
Kan hij haar niet vinden

In de Boekhandel
Terwijl ze vanuit de verte
Elkaar taxeren voorbij een schilderij
Bekijken ze het vergezicht
Gelijktijdig van nabij

In de Boekhandel
Vinden ze elkaar
Tussen poëzie en schilderkunst
Ligt een gekunsteld pad
Van de ware romancier

Treurspel van de liefde

Droevige tranen als kleine diamanten
Kussen wangen vol emotie
Bevochtigen lippen met bittere woorden
Lichte tonen klinken langs een trillende kin
Vingers strijken over de klanken
Een strijkstok doorsteekt het hart
Tragedie van de liefde
Theater van alle dag