Dichters

Dichters doen hun
best om zo
mooi mogelijk
te dichten
Zodat zoveel
mogelijk mensen
zwichten

Door verhalen en
ervaringen
te delen
Die maken dat
de lezers met
hun ziel
gaan spelen

Iedereen denkt:
´De dichter is wijs,
die is niet meer
naar zichzelf op reis’
Diegene die het
levendst schrijft,
is die ene
die in de
eeuwigheid
reist.

Engelen bezielen

Engelen bezielen

Door armen omhuld
Bekleed met ontzag
Overtocht naar het licht
Voleinding van het aardse
Intrede naar het goddelijke
Liefde blijft achter
Eeuwige herinneringen
Verlichten het onverklaarbare

Rust zacht