Week van de Poëzie 2019

In de Boekhandel
Zij zoekt bij liefdesgedichten
Maar de dichter kan
De gaten in haar hart 
Niet dichten

In de Boekhandel
Hij zoekt gedichten 
Met satire en spot
Ondanks het spotten 
Kan hij haar niet vinden

In de Boekhandel
Terwijl ze vanuit de verte
Elkaar taxeren voorbij een schilderij
Bekijken ze het vergezicht
Gelijktijdig van nabij

In de Boekhandel
Vinden ze elkaar
Tussen poëzie en schilderkunst
Ligt een gekunsteld pad
Van de ware romancier