Engelen bezielen

Engelen bezielen

Door armen omhuld
Bekleed met ontzag
Overtocht naar het licht
Voleinding van het aardse
Intrede naar het goddelijke
Liefde blijft achter
Eeuwige herinneringen
Verlichten het onverklaarbare

Rust zacht