Musa

Begeerlijkheid als overdenking
Opschrift van zijn
Verzadigend de geest
Verzoekende de schrandere

Aanroepende het binnenste
Verbinding met esprit
Protegé voor inspiratie
Schepsel in kunst

Ingeving voor creatie
De verborgene
Wezen de schepping
Bron van ontstaan

Godin in hart
Beschermende de denkende
Kunstenaar in het duister
Schepper voor pracht