Ooit

Ooit vormen onze lippen het woord liefde
Ooit maakt de vibratie van onze stemmen tonen van verliefd
Ooit smelt de kleur van onze ogen samen
Ooit zijn onze handen ineengestrengeld als een verbond
Ooit prikkelen onze lichamen beeldende kunst
Ooit vormen onze harten een cirkel zonder einde

Ooit maken we samen een nieuw begin