Verandering is…

Het dorp waar je geboren bent
Heeft een andere toegangsweg
Je geboortehuis is vernietigd

De kleine school waar je naartoe ging
Is nu een groots gebouw
Aan de overkant

Bomen in de berm langs de sloot
Vergroeid en verbocheld
Zijn er niet meer

De kern van je ziel
Zoekt naar de bron
Van je bestaan

Je geest zoekt verbinding
Met het ontstaan
Van je zijn

Alles is altijd in beweging
Je vindt niet wat er niet meer is
Wellicht is de verandering

…gelijk aan de beweging in jezelf