Onderweg naar anderen kom je jezelf tegen

Hoe moeilijk is het om jezelf te zijn?
Hoe moeilijk is het om je dromen te verwezenlijken?
Hoe moeilijk is het om te doen waar je van nature goed in bent?

Je leest en hoort over mensen die hun dromen waargemaakt hebben en daar succes mee hebben. Ze gaan vervolgens vertellen hoe ze dat gedaan hebben. Maar als hun weg niet de jouwe is, wat heb je dan aan al die wijsheid? Het meest belangrijke is dat je jouw weg vindt.

Wat is normaal?
Normaal was een Nederlandse rockgroep.
Niemand wil nu de definitie van de rockgroep lezen omdat dat afwijkt van de ‘normale’ definitie van normaal. De term ‘normaal’ bestaat in wiskunde en scheikunde maar niet met betrekking op het doen en laten van mensen. Ieder persoon is uniek waardoor niemand normaal is en zich normaal gedraagt.
De naam van de rockgroep blijft wel Normaal. 

Flexibiliteit en doorzettingsvermogen
Een grassprietje knakt pas wanneer het zich verzet tegen de wind. Waardoor het meebewegen met je omgeving, de tijd en de veranderingen die plaatsvinden in jezelf heel belangrijk zijn.

Vaak benoemen anderen in zo’n geval dat je geen doorzettingsvermogen hebt en kleineren je gevoel. Een doel dat je voor ogen had past in sommige gevallen niet meer bij je vanwege omstandigheden en dat doet geen afbreuk aan jou. Het maakt soms wel dat het lastig is of wordt om bij jezelf te blijven en om in jezelf te blijven geloven.

De door anderen bepaalde regels maken dat we ons aanpassingsvermogen kwijt zijn geraakt. Wanneer je als kind je eerste stapjes zet dan doe je dat wanneer je daaraan toe bent. Of staat er in de regelementen dat het normaal is dat je tussen 10 en 18 maanden je eerste stapjes zet? Alles staat beschreven en je weg is grotendeels uitgestippeld zodra je geboren bent. Wanneer je afwijkt van de gebaande wegen dan zien anderen je niet als normaal waardoor je jezelf niet normaal voelt.

Lang verhaal
Om een lang verhaal kort te maken. Wees lekker jezelf en doe wat je denkt dat goed is voor jou. Val niemand lastig, dring anderen niets op en blijf bij jezelf. En als het niet goed voor je blijkt te zijn dan laat je het los, waardoor er weer ruimte komt voor een nieuwe ervaring. Het maakt je als persoon niet minder en het maakt je ervaringen meer.