Tolerantie

Het verloren boek

Tolerantie

Waarom richten we ons op discriminatie terwijl we ook voor tolerantie kunnen gaan!

Van wie komt het oordeel van wat goed of fout is? Zolang men niemand lastigvalt, bewust pijn doet of intimideert dan valt het onder ‘anders gedragen’. Wanneer je respect hebt voor je medemens dan tolereer je bepaalde gedragingen en uitingen. En zijn we niet allemaal anders waardoor je altijd anders naar een ander kijkt? Dat maakt het leven interessant en het zou echt wel saai zijn zonder al deze verschillen. Nu nog zien dat we in harmonie samen kunnen leven.

Wanneer je langere tijd niet getolereerd wordt in je ‘zijn’ of ‘uitingen’ in de samenleving dan is er een kans dat je ‘andere gedrag’ extreme vormen aanneemt om jezelf te beschermen en je kunt zelfs radicaliseren. Wil je dat?

De andere kant is dat wanneer je anderen jouw gedrag opdringt, men je gaat negeren en zelfs discrimineren. Wil je dat?

Wees je bewust van het psychologische effect van wat gedragingen van anderen maar ook die van jezelf met de mensen om je heen kunnen doen. En vraag je dan af of je dat wilt of niet.

De ‘gulden middenweg’ is tolerantie en respect voor en met elkaar. Als we deze normen en waarden allemaal zouden volgen dan zou de wereld rustiger en vrediger zijn. Omdat we ergens moeten beginnen, begin je maar bij jezelf.

Ik kies voor vrede en harmonie en om dat uit te dragen heb ik geen partij nodig omdat het iets vanzelfsprekends zou moeten zijn.