Verbittering

Het achterlaten, loslaten en terugkijken zonder verbittering is iets wat we niet altijd kunnen en wat haat, wroeging, ruzie en oorlog veroorzaakt.

Zonder te bedenken wie we het meeste kwetsen met alles wat we uit verbittering doen. Uiteindelijk doe je jezelf tekort omdat het jou niet gelukkig maakt. Een geluksmoment van zelfvoldoening omdat je iets bereikt hebt of iemand teruggepakt hebt is kort en gaat altijd voorbij. 

Waardoor de verbittering weer terug komt en je weer op zoek moet naar nog meer vergelding om het geluksgevoel weer voor even te kunnen ervaren.

Het is een cirkel die we moeten doorbreken, een denkwijze die je moet voelen en een bewustwording van alles om je heen. Een keuze waar je aan moet blijven werken vanwege alles wat er dagelijks om je heen gebeurt.

Laten we dat gevoel delen!