Stilte

Door de stilte om me heen

werd ik me bewust van het lawaai in mezelf